Signalna truba u ex-izvedbi jačine od oko 108dB (A)

Primena: opasne oblasti Zona 22 (prašina) IP66
Kućište od aluminijuma otporno na slanu (morsku) vodu
Elektromehanički sirenski sistem, sa trubom
Postoji AC i DC verzija

industrija energije

Opis

Signalna truba u ex-izvedbi jačine od oko 108dB (A). Primena: opasne oblasti Zona 22 (prašina) IP66. Kućište od aluminijuma otporno na slanu (morsku) vodu. Elektromehanički sirenski sistem, sa trubom. Postoji AC i DC verzija.

Dokumenti