Perutninu-ptuj-thumb

Skidanje radioaktivnih gromobrana

Izvršeni radovi na demontaži, prevozu i lagerovanju radioaktivnih gromobrana, projektovanju i izvođenju nove gromobranske zaštite za Perutninu Ptuj.

Radovi na novoj zgradi Instituta “BioSense”

Tesla Sistemi su na novoj zgradi Instituta „BioSense“ izveli radove iz automatske dojave požara, ambijentalnog i evakuacionog ozvučenja, detekcije gasova, sistema gašenja požara, video nadzora, kontrole pristupa, automatike (BMS, čiste sobe, prečišćavanje vode…) i kontrole osvetljenja. Sistemi su realizovani sa opremom Siemens, Bosch (Protec), Loytec, …

Nova zgrada Instituta je prva zgrada na našim prostorima otporna na spoljašnje vibracije. Veličina od 6500 kvadratnih metara.

U sklopu objekta nalazi se jedinstvena laboratorija koja omogućava razvoj mikro i nano tehnologija.


Galerija

Ručni javljač
Kontrola pristupa
Video nadzor
Ozvučenje
Mikrofon za evakuaciju iza pulta

Radioaktivni gromobrani

Vest da je radioaktivni gromobran zaplenjen u prtljažniku automobila na granici Srbije i Hrvatske obišla je ceo region. Radioaktivni gromobrani postavljani su 60-tih i 70-tih godina, 91. zabranjena je njihova upotreba i dat je rok da budu uklonjeni do 96. Rokovi su međutim pomerani više puta.

Na Beogradskim krovovima nalazi se još 71 radioaktivnih gromobrana, u Srbiji ukupno ih je ostalo još oko 570, iako je po zakonu o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti trebalo da budu zamenjeni do 2014. godine. Ukoliko su pravilno postavljani radioaktivni gromobrani nisu opasni po životnu sredinu. Međutim ako su oštećeni, ne nalaze se na predviđenom mestu, ili njime rukuje neko ko nije stručan situacija se ozbiljno menja, hitno ih treba ukloniti i skladištiti na propisan način.

“Zahteve za uklanjanje gromobrana imali smo u ranijim godinama 50 i više godišnje, dok u zadnje vreme, mislim na 2-3 godine, ti zahtevi su znatno manji. Prvenstveno zato što se preostali gromobrani nalaze na objektima čije je vlasništvo upitno ili su to neka preduzeća ili firme u stečaju pa samim tim nema ko ni da podnese zahtev za uklanjanje gromobrana.”, naglašava Zlatan Pešić iz “Tesla Sistema”.

U tom slučaju lokalna samouprava dužna je da angažuje ovlašćenu firmu i obezbedi oko 2000 evra za njegovo uklanjanje i još toliko za postavljanje novog.

Radioaktivni gromobrani prestali su da se postavljaju pre 40 godina, a već dve decenije se uklanjaju i postavljaju novi koji nemaju radioaktivne elemente.

Izvor: Beogradska Hronika RTS – 14.03.2023