industrija

Instalacija sistema za automatsko otkrivanje i dojavu požara u trafostanici

Tesla sistemi su izveli instalaciju sistema za automatsko otkrivanje i dojavu požara u trafostanici.

Sistemi automatske dojave požara imaju zadatak da što ranije detektuju požar, detektujući neku od njegovih osnovnih manifestacija (dim, porast temperature, svetlost plamena,…).

Comments for this post are closed.