industrija

Međunarodno savetovanje „Zaštitimo budućnost“

Ukoliko želimo minimalne osnove bezbednog rada i da sačuvamo dobro zdravlje, onda nam je važna kultura prevencije. Poštujući prirodu, raditi, stvarati bolju budućnost je jedan od osnovnih ciljeva novo formiranog Udruženje inženjera Pirotskog okuruga.

Iz želje da se doprinese unapređenju kompetetnosti i svesnosti u sistemu bezbednosti i zdravlja na radu Udruženje inženjera Pirotskog okuruga je u periodu od 9. do 11. maja 2019. godine u Upravnoj zgradi HE „Pirot“ u Berilovcu kod Pirota organizovalo savetovanje sa temama iz oblasti:

 • Zaštite životne sredine,
 • Bezbednosti na radu,
 • Protivpožarne zaštite.
Teme savetovanja
 1. Prof.dr. Dragica Čamovska i Mr. Slavjanska Pećinovska-Andonava: – Procena stanja životne sredine nakon prestanka rada proizvodnog postojanja
 2. Prof. dr. Darko Vuksanović, dipl.inž.tehn., Prof.dr. Jelena Šćepanović, Mr. Dragana radonjić – Uloga izgradnje sanitarnih deponija u cilju zaštite životne sredine (upravljanje komunalnim otpadom, procednim vodama i biogasom)
 3. Nenad Đorđević dipl.inž.zaštite životne sredine – Savremene tehnike kontrole kvaliteta podzemnih voda u zoni regionalne deponije u Pirotu
 4. Prof.dr. Momir Praščević – Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu sa komentarima
 5. Prof.dr. Vladimir Mučenski dipl.inž. – Bezbednost i zdravlje na radu
 6. Prof.dr. Milan Blagojević – Značaj ranog otkrivanja požara u zaštiti od požara (polazni principi za projektovanje sistema)
 7. Prof. dr. Milovan Vidaković dipl.inž. – Požar manastira Hilandara
 8. Tesla sistemi: Zoran Tatomirović dipl.inž.el., Zlatan Pešić dipl.inž.el. – Preventivno otkrivanje požara sa demonstracijom sistema
Comments for this post are closed.