INDUSTRIJSKA OPREMA

Polaganje stručnog ispita – Licenca za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja

Juna 2019.godine kompaniji Tesla sistemi je od strane MUP-a Republike Srbije, Sektora za vanredne situacije izdato ovlašćenje za organizovanje i sprovođenje obuke za polaganje posebnog stručnog ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja.

Procenom rizika od katastrofa identifikuju se vrsta, karakter i poreklo pojedinih rizika od nastupanja katastrofa, stepen ugroženosti, faktori koji ih uzrokuju ili uvećavaju stepen moguće opasnosti, posledice koje mogu nastupiti po život i zdravlje ljudi, životnu sredinu, materijalna i kulturna dobra, obavljanje javnih službi i privrednih delatnosti, kao i druge pretpostavke od značaja za odvijanje uobičajenih životnih, ekonomskih i socijalnih aktivnosti.

Stručni ispit za dobijanje Licence za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja se sastoji iz opšteg i posebnog dela.

Opšti deo se polaže pismeno rešavanjem zadatka iz oblasti procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja. Nakon ocenjivanja pismenog dela kandidat koji je položio ispit pristupa polaganju posebnog dela ispita.

Posebni deo se polaže usmeno i sastoji se iz tri oblasti:

• Sistem zaštite i spasavanja i upravljanje vanrednim situacijama,

• Procena rizika od katastrofa,

• Plan zaštite i spasavanja.

Kandidat koji je položio opšti i poseban deo ispita dobija Licencu za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja.

Ponovno i popravno polaganje stručnog ispita sprovodi se ako kandidat nije položio ceo ili deo stručnog ispita.

Kandidat koji nije položio ceo ispit pristupa polaganju u prvom sledećem terminu.

Kandidat koji nije položio samo jednu oblast na posebnom delu ispita, polaže u prvom sledećem terminu tu ispitnu oblast.

U kompaniji Tesla sistemi 01.06.2020. godine je organizovano polagnje stručnog ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja.

Ispit je polagalo 10 polaznika pred tročlanom komisijom.

Comments for this post are closed.