Signalna sirena u ex-izvedbi sa oko 108dB (A)

Primena: opasne oblasti Zona 1 i 2, IP56
Kućište od aluminijuma otporno na slanu (morsku) vodu
Elektromehanički sirenski sistem, sa trubom
Isporučuje se sa 1.5 m kablom, ili kablom M20

industrija energije

Opis

Signalna sirena u ex-izvedbi sa oko 108dB (A). Primena: opasne oblasti Zona 1 i 2, IP56. Kućište od aluminijuma otporno na slanu (morsku) vodu. Elektromehanički sirenski sistem, sa trubom. Isporučuje se sa 1.5 m kablom, ili kablom M20.

Dokumenti