industrija

Skinuto 3.000 gromobrana, šta nas trenutno štiti?

Posle akcije uklanjanja radioaktivnih gromobrana, prema zvaničnim podacima Agencije za zaštitu od jonizujućeg zračenja, sa zgrada ih je skinuto oko 3.000. Preostalo je još 600, a od tog broja 60 na stambenim zgradama. Šta nas trenutno štiti od gromova i ko snosi troškove postavljanja nove gromobranske instalacije?

Kada sevaju munje, preti opasnost od udara groma, zato objekti viši od 30 metara moraju da imaju gromobransku instalaciju.

Stanari u Zagorskoj ulici 8 na Novom Beogradu, u zgradi sa 13 spratova i 70 stanova, godinama muku muče sa radioaktivnim gromobranom, a zbog jakog vetra sada se srušio i prelomio na dva mesta.

„Sam stub pao je na ventilacioni stub, a šipka sa radioaktivnim gromobranom pala je na krov solitera. Sad ne samo zato što smo izloženi opasnosti od radioaktivnosti zbog kugle koja je direktno na krovu solitera, na podu, nego i zbog toga što nemamo više nikakav gromobran“, istakla je stanarka Zagorske ulice Julija Rubinstejn.

Uznemireni stanari su ovaj problem prijavili profesionalnom upravniku zgrade.

„Radioaktivni gromobran treba da stoji u vazduhu, ispod ove kugle, u kojoj se nalaze radioaktivni elementi, treba da stoji jedna olovna ploča koja sprečava protok radijacije naniže ka stambenom objektu, odnosno sva radijacija treba da ide ka atmosferi“, rekla je Dragica Šešić, upravnik Stambene zajednice.

Navodi da radioaktivna kugla koja je direktno postavljena na krov zgrade predstavlja ogroman bezbednosni rizik.

U akciji uklanjanja radioaktivnih gromobrana, sa zgrada je skinuto oko 3.000 takvih gromobrana.

„Prema podacima Agencije za zaštitu od jonizujućeg zračenja i nuklearnu bezbednost, ostalo je još oko 600 radioaktivnih gromobrana. Za demontažu, prevoz i trajno skladištenje radioaktivnog gromobrana, zadužen je Institut u Vinči, jer se radi o radioaktivnom gromobranu“, naglasio je Igor Mušćet iz „Tesla sistema“.

Faradejev kavez kao zaštita

Stručnjaci kažu da je od groma najlakše zaštititi zgrade novijeg datuma od armiranog betona, pa stanari u njima ne moraju da strahuju od atmosferskih pražnjenja.

Vlasnici kuća kao zaštitu imaju Faradejev kavez. Standardna gromobranska instalacija treba da prihvati elektricitet i sprovede ga u zemlju.

„Kada je reč o redovnoj zaštiti od atmosferskog pražnjenja, potrebno je redovno pregledati, vizuelno, i izvršiti merenja same gromobranske instalacije i uzemljenja. Kada govorimo o novim objektima, potrebno je uraditi projekat gromobranske instalacije i dobiti saglasnost za izvođenje radova“, zaključio je Mušćet.

Izvor: www.rts.rs

Comments for this post are closed.